เด็กชายสมศักดิ์เป็นเด็กที่มีความขยันขันแข็ง  ในตอนเย็นของทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนเขาจะ

ไปที่ทุ่งนา เพื่อไปช่วยพ่อแม่ทำงาน  วันหนึ่งพ่อให้เขาไปเกี่ยวหญ้ามาให้ควายที่เลี้ยงไว้ใกล้ๆกับทุ่งนา

เขาสังเกตเห็น นกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควาย   เขาเกิดความสงสัยว่าทำไมนกเอี้ยงถึงไม่ไปหากินที่อื่น

ทำไมถึงชอบ มาเกาะอยู่บนหลังควาย   หลังจากนั้นเขาก็ไปนั่งใต้ต้นไม้เพราะอากาศมันร้อนเขา

เหลือบไปเห็น หนอนกำลังกินใบผักที่เขาปลูกเอาไว้  ขณะนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินลงมาจิกกินหนอนตัวนั้น

 เขาจึงเกิดความสงสัยอีก  วันรุ่งขึ้นเขาไปโรงเรียนพอถึงชั่วโมงที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

เขาจึงถามครูว่าทำไมนกเอี้ยงจึงชอบมาเกาะอยู่บนหลังควายและทำไมสัตว์ตัวเล็กๆต้องถูกสัตว์ใหญ่

กินเป็นอาหาร    ถ้าท่านเป็นครูของเด็กชายสมศักดิ์ท่านจะอธิบายให้เด็กชายสมศักดิ์หายสงสัย

และเข้าใจว่าอย่างไร

   ภารกิจของนักเรียน

1.ให้อธิบายความหมายของระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศว่ามีอะไรบ้าง 

จงอธิบายมาพอเข้าใจ

2.ระดับการกินอาหารแบบห่วงโซ่อาหารหมายถึงอะไร  จงยกตัวอย่างการกินแบบห่วงโซ่อาหาร

มาอย่างน้อย 3 ข้อ

3.จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากับภาวะอิงอาศัย

หรือภาวะเกื้อกูลว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 2 ตัวอย่าง

Advertisements