ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด

ใส่ความเห็น

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด

ใส่ความเห็น

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

สถานการณ์ปัญหาเรื่องสารบอแรกซ์

ใส่ความเห็น

          ที่คลินิกแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยรายหนึ่งชื่อ เด็กหญิงสมพร มาพบคุณหมอสมศักดิ์ เนื่องจากมีอาการ

 คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด  เมื่อคุณหมอสมศักดิ์   

 ซักถามประวัติผู้ป่วยจึงทราบว่าหลังจากเลิกเรียนทุกวัน  เด็กหญิงสมพรจะซื้อลูกชิ้นทอด ลอดช่อง 

ไส้กรอกทอด และผลไม้ดองกลับไปกินที่บ้านทุกวัน ในฐานะที่ท่านเป็นคุณหมอสมศักดิ์ท่านจะ

มีวิธีการช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็กหญิงสมพรอย่างไร

ภารกิจของนักเรียน

1. วิเคราะห์ว่าการรับประทานอาหารของเด็กหญิงสมพรเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรพร้อมให้เหตุผล
2. ให้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพของเด็กหญิงสมพรพร้อมให้เหตุผล
3. ให้เสนอแนะวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว

ธนาคารความรู้เรื่องวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจาก บอแรกซ์                

ใส่ความเห็น

– ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์บดสำเร็จรูป ควรซื้อเป็นชิ้นและต้องล้างให้สะอาดแล้วจึงนำมาบด หรือสับเอง
– หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เช่น เนื้อหมูที่แข็งกดแล้วเด้ง

หรือผิวเป็นเงาเคลือบคล้าย กระจก
– หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะหยุ่นกรอบอยู่ได้นานผิดปกติ อาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานาน 

  ก็ไม่บูดเสียไม่ควรซื้ออาหารที่มีลักษณะสีสดสวย กรุบกรอบ หรือเหนียวนุ่ม เกินความเป็นจริง

  วิธีตรวจสารบอแรกซ์ในอาหาร

1. เตรียมอุปกรณ์ก่อน
นำผงขมิ้นมาผสมกับเหล้าขาว แล้วนำกระดาษวาดเขียนที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ มาจุ่มลงไปในสารละลาย

ที่เตรียมไว้ แล้วนำกระดาษมาตากให้แห้ง เมื่อแห้งดีแล้วก็นำมาตัดเป็นเส้นเล็กๆ
2. ขั้นตอนทดสอบ
ให้นำเนื้อหมูบดต้องสงสัยมาผสมน้ำเล็กน้อย แล้วนำกระดาษที่เตรียมไว้จุ่มลงไปในเนื้อหมูที่

ต้องการทดสอบถ้ากระดาษเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงว่าเนื้อหมูนั้นมีสารบอแรกซ์ผสมอยู่

สำหรับอาหารชนิดอื่นๆก็ใช้วิธีทดสอบเช่นเดียวกัน

วิธีทดสอบ 

          1.สับอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ เท่าหัวไม้ขีด
          2. ตักตัวอย่าง 1 ช้อน ใส่ถ้วยยา
          3. เติมน้ำยาทดสอบบอแรกซ์ลงบนตัวอย่างจนแฉะ กวนให้เข้ากัน

          4. จุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียกครึ่งแผ่น
          5. วางกระดาษขมิ้นบนจานกระเบื้องหรือแผ่นกระจก แล้วนำไปผึ่งแดดหรือลมจนแห้ง
          6. ดูสีของกระดาษขมิ้น ถ้ามี สีแดง แสดงว่าตัวอย่าง มีบอแรกซ์ปนอยู่

ธนาคารคารความรู้เรื่องอันตรายต่อผู้บริโภค

ใส่ความเห็น

อันตรายต่อผู้บริโภค

    พิษของสารบอแรกซ์ในอาหารก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะ

ในระบบทางเดินอาหารแต่อาการที่แสดงออกนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารบอแรกซ์ที่ได้รับเข้าไป

ในร่างกายและความสามารถของร่างกายในการขับถ่ายออกมา โดยอาการที่เกิดจากการได้รับสารพิษนี้

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

1. แบบเฉียบพลัน จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ    

หงุดหงิด ผิวหนังอักเสบ และผมร่วง

2. แบบเรื้อรัง จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดการเบื่ออาหาร  ผิวหนังแห้ง หน้าตาบวม 

 เยื่อตาอักเสบ  ตับไตอักเสบ

      ขนาดของบอแรกซ์ที่เป็นอันตราย

-ในผู้ใหญ่  ขนาดที่ทำให้เกิดพิษ 5 – 10 กรัม ขนาดที่ทำให้ตาย15-30กรัม

– ในเด็กขนาดที่ทำให้เกิดพิษและตาย 4.5 – 14 กรัม โดยการตายจะเกิดภายใน 2-3 วัน

-การแก้พิษ เมื่อได้รับบอแรกซ์ปริมาณสูงใช้วิธีทำให้อาเจียน หรือรีบส่งแพทย์ เพื่อทำการล้างท้อง

Older Entries